12.03.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 25

12.03.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 25 zo dňa 12. marca 2020

Dôležité upozornenia

ŠTK žiada FK o kontrolu termínov, UHČ a HP svojich mužstiev a v prípade nezrovnalostí o kontaktovanie jednotlivých správcov súťaží.

ŠTK upozorňuje FK, že v mesiacoch jún/júl 2020 bude vykonávaná pasportizácia ihrísk mužstiev, ktoré majú svoje družstvá len v súťažiach riadiaceho orgánu ObFZ Trenčín. ŠTK preto upozorňuje na dôslednú prípravu celého aréalu futbalových štadiónov v zmysle platného RS a SP.

ŠTK upozorňuje FK, že od jarnej časi súťažného ročníka 2019/2020 je povinné označenie realizačných tímov vysačkami. Vzor vysačiek je zverejnený na stránke ObFZ v sekcii Futbalové normy/Formuláre, Tlačivá. Povinné označenie realizačného tímu platí pre všetky súťaže, okrem kategórie prípravky. Delegované osoby sú povinné uvádzať ne/splnenie si tejto povinnosti v Zápise o stretnutí. V technických priestoroch sa môžu pohybovať len OSOBY uvedené v Zápise o stretnutí, ktoré bude identifikovateľné na základe vyššie spomenutého označenia.

ŠTK oznamuje, že od 09.03.2020 do 23.03.2020 sa na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR neuskutočnia žiadne súťažné zápasy v rámci ObFZ Trenčín. Všetky zápasy sú odložené na neurčito a náhradné termíny budú určené dodatočne.


6. liga Double Star Bet

16. kolo, TJ Družstevník Očkov - TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK ruší vzájomnú dohodu o zmene termínu MFS a odkladá MFS na neurčito.

16. kolo, TJ Slovan Zamarovce - Spartak Myjava "B", ŠTK ruší vzájomnú dohodu o zmene termínu MFS a odkladá MFS na neurčito.

16. kolo, FK Horná Súča - TFK 1939 Záblatie, ŠTK ruší vzájomnú dohodu o zmene termínu MFS a odkladá MFS na neurčito.

16. kolo, TJ JRD Vlára Kľúčové - FK Melčice-Lieskové, ŠTK odkladá MFS na neurčito.

16. kolo, SFK Nová Ves nad Váhom - TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce, ŠTK odkladá MFS na neurčito.

16. kolo, TJ Družstevník Vlára Ľuborča - TFK Opatová, ŠTK odkladá MFS na neurčito.


7. liga Double Star Bet - Juh

16. kolo, TJ Tatran Polianka - TJ Družstevník Brunovce, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS v sobotu 04.04.2020 o 15:00 hodine.


8. liga Double STar Bet - NM

17. kolo, MFK Stará Turá "B" - TJ Iskra Moravské Lieskové, ŠTK súhlasí s odohratím MFS v nedeľu 12.04.2020 o 16:30 hodine.


4. Sportika LŠZ

19. kolo, TFK 1939 Záblatie - TJ Slovan Rovnosť Krajné, ŠTK na základe vzájomnej dohody súhlasí s odohratím MFS vo štvrtok 28.05.2020 o 17:00 hodine.


5. Sportika LŠŽ - Sever

Jednota Sokol Chocholná-Velčice, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS v nedeľu o 14:00 hodine.


Prípravka U11 - SKupina "A"

OŠK Trenčianske Stankovce, ŠTK súhlasí s odohratím domácich MFS na HP s umelým povrchom.


Prípravka U11 - Skupina "B" - "D"

ŠTK dáva na vedomie klubom, že bezplatné nahlásenie termína turnaja je do 25.03.2020. Po tomto termíne budú termíny pridelné automaticky.

OŠK Bošáca, ŠTK súhlasí s organizovaním turnaja v sobotu 02.05.2020 od 09:00 hodiny.

TJ Štart Svinná, ŠTK súhlasí s organizovaním turnaja v sobotu 16.05.2020 od 09:00 hodiny.

OFK Čachtice, ŠTK súhlasí s organizovaním turnaja v sobotu 16.05.2020 od 09:00 hodiny.

TJ Drusžtevník Veľká Hradná, ŠTK súhlasí s organizovaním turnaja v sobotu 09.05.2020 od 09:00 hodiny.

ŠK Dolné Srnie, ŠTK súhlasí s organizovaním turnaja v sobotu 23.05.2020 od 09:30 hodiny.

TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK súhlasí s organizovaním turnaja v sobotu 02.05.2020 od 09:00 hodiny.

TJ Dynamo Motešice, ŠTK súhlasí s organizovaním turnaja v sobotu 30.05.202 od 09:00 hodiny.

TJ Slovan Rovnosť Krajné, ŠTK súhlasí s organizovaním turnaja v sobotu 30.05.2020 od 09:00 hodiny.


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa odkladá na neurčito.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 156x