Úradná správa TKM č. 4

24.11.2018, Denis Poruban

TMK ObFZ Trenčín oznamuje, že v súlade s rozhodnutím TÚ SFZ

a koordinátora pre vzdelávanie ZsFZ, organizuje  Seminár k predlženiu licencie UEFA

C.


Žiadatelia musia odoslať záväznú „Prihlášku na Seminár k predĺženiu licencie„ na ObFZ

Trenčín.


Za „Seminár pre predĺženie UEFA C licencie“ v trvaní 8 hodín. je poplatok 20 €

Termín Seminára k predĺženiu licencie 8.12.2018 od 08,30 do 18,30.

Vyplnenú – prihlášku zasielajte na ObFZ Trenčín mail:  info@obfztrencin.sk. Prípadné

informácie podajú : Športový riaditeľ ObFZ Bc. Tomáš Vaňo

tomas.vano@futbalsfz.sk  0905 805 890, 0902 924 970 ,

sekretár TMK p. V. Čmelko 0905 644 883 a predseda TMK ObFZ Trenčín Ing. T. Grofik

0905 496 372.

Ing. Tibor Grófik

predseda TMK ObFZ Trenčín

Prečítané: 176x